آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی

بلیت‌ undefined

ارائه فیلم های آموزشی برای هر فیلم
بدون محدودیت زمانی
10,000 تومان
10,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ویدیو معرفی رویداد

توضیحات آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی

سلام؛ در این محیط فیلم های آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد از جمله: 1-آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی 2-دوره بازار یابی سود آور خرده فروشی 3-آموزش استراتژی برندینگ برای معروف شدن در بازار 4-آموزش تبدیل شدن به یک دانشجو یا هنر جوی عالی 5-فروش پرسود کسب و کارتان به دیگر بیزینس ها 6-دوره یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی 7-آموزش علم فروشندگی منطبق با یافته های عصب شناسی 8-آموزش نبوغ مالی و بیزنسی برای کار آفرینان، مدیران و کارمندها 9-آموزش افزایش فروش 10-آموزش راه اندازی کسب و کار با خانواده یا دوستان 11-آموزش ریسک پذیری در شرکتهای IT و استارت آپ ها 12-آموزش رازهای فروش برای مشاغل و بیزنس ها13-آموزش تحلیل استراتژیک شرکت،بازار و مشتریان14-آموزش با سرمایه گذاری شخصی ثروتمند شوید۱۵-آموزش جعبه ابزار سئو16-دوره یاد گیری زبان بدن17-مهارت های رهبری و مدیریت کسب و کارها18-طراحی دکوراسیون داخلی با نرم افزار اسکتچاپ19-آموزش برنده شدن در مذاکرات استراتژیک20-دوره نوشتن طرح بازاریابی21- آموزش مبانی کسب و کار و آشنایی با عوامل موفقیت و شکست بیزینس ها22- چگونه یک مربی یا منتور خوب باشیم23- اصول جذب و تولید مشتری و راهکارهایی برای فروش بیشتر24- آموزش مذاکره برای فروش بیشتر25-آموزش بازاریابی بیزینس تو بیزینس26- آموزش تفکر خلاق27- آموزش تبلیغات رایگان و پولی بر روی اینستا گرام28-آموزش فروش از طریق قانع کردن29-آموزش ثروتمند شدن با تحلیل درست گوگل30-آموزش روش ها و منابع مدرن شغل یابیو....

سرفصل‌های آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی

سلام؛ در این محیط فیلم های آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد از جمله: 1-آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی 2-دوره بازار یابی سود آور خرده فروشی 3-آموزش استراتژی برندینگ برای معروف شدن در بازار 4-آموزش تبدیل شدن به یک دانشجو یا هنر جوی عالی 5-فروش پرسود کسب و کارتان به دیگر بیزینس ها 6-دوره یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی 7-آموزش علم فروشندگی منطبق با یافته های عصب شناسی 8-آموزش نبوغ مالی و بیزنسی برای کار آفرینان، مدیران و کارمندها 9-آموزش افزایش فروش 10-آموزش راه اندازی کسب و کار با خانواده یا دوستان 11-آموزش ریسک پذیری در شرکتهای IT و استارت آپ ها 12-آموزش رازهای فروش برای مشاغل و بیزنس ها13-آموزش تحلیل استراتژیک شرکت،بازار و مشتریان14-آموزش با سرمایه گذاری شخصی ثروتمند شوید۱۵-آموزش جعبه ابزار سئو16-دوره یاد گیری زبان بدن17-مهارت های رهبری و مدیریت کسب و کارها18-طراحی دکوراسیون داخلی با نرم افزار اسکتچاپ19-آموزش برنده شدن در مذاکرات استراتژیک20-دوره نوشتن طرح بازاریابی21- آموزش مبانی کسب و کار و آشنایی با عوامل موفقیت و شکست بیزینس ها22- چگونه یک مربی یا منتور خوب باشیم23- اصول جذب و تولید مشتری و راهکارهایی برای فروش بیشتر24- آموزش مذاکره برای فروش بیشتر25-آموزش بازاریابی بیزینس تو بیزینس26- آموزش تفکر خلاق27- آموزش تبلیغات رایگان و پولی بر روی اینستا گرام28-آموزش فروش از طریق قانع کردن29-آموزش ثروتمند شدن با تحلیل درست گوگل30-آموزش روش ها و منابع مدرن شغل یابیو....

ویژگی

سلام؛در این محیط فیلم های آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد از جمله:

 1-آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی 

2-دوره بازار یابی سود آور خرده فروشی 

3-آموزش استراتژی برندینگ برای معروف شدن در بازار 

4-آموزش تبدیل شدن به یک دانشجو یا هنر جوی عالی

 5-فروش پرسود کسب و کارتان به دیگر بیزینس ها6-دوره یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی7-آموزش علم فروشندگی منطبق با یافته های عصب شناسی 

8-آموزش نبوغ مالی و بیزنسی برای کار آفرینان، مدیران و کارمندها 

9-آموزش افزایش فروش 

10-آموزش راه اندازی کسب و کار با خانواده یا دوستان11-آموزش ریسک پذیری در شرکتهای IT و استارت آپ ها 

12-آموزش رازهای فروش برای مشاغل و بیزنس ها

13-آموزش تحلیل استراتژیک شرکت،بازار و مشتریان

14-آموزش با سرمایه گذاری شخصی ثروتمند شوید

۱۵-آموزش جعبه ابزار سئو

16-دوره یاد گیری زبان بدن

17-مهارت های رهبری و مدیریت کسب و کارها

18-طراحی دکوراسیون داخلی با نرم افزار اسکتچاپ

19-آموزش برنده شدن در مذاکرات استراتژیک

20-دوره نوشتن طرح بازاریابی

21- آموزش مبانی کسب و کار و آشنایی با عوامل موفقیت و شکست بیزینس ها

22- چگونه یک مربی یا منتور خوب باشیم

23- اصول جذب و تولید مشتری و راهکارهایی برای فروش بیشتر

24- آموزش مذاکره برای فروش بیشتر

25-آموزش بازاریابی بیزینس تو بیزینس

26- آموزش تفکر خلاق

27- آموزش تبلیغات رایگان و پولی بر روی اینستا گرام

28-آموزش فروش از طریق قانع کردن

29-آموزش ثروتمند شدن با تحلیل درست گوگل

30-آموزش روش ها و منابع مدرن شغل یابی

و....

مخاطبین آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی

سلام؛ در این محیط فیلم های آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد از جمله: 1-آموزش بازاریابی بوسیله هوش تجاری و هوش مصنوعی 2-دوره بازار یابی سود آور خرده فروشی 3-آموزش استراتژی برندینگ برای معروف شدن در بازار 4-آموزش تبدیل شدن به یک دانشجو یا هنر جوی عالی 5-فروش پرسود کسب و کارتان به دیگر بیزینس ها 6-دوره یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی 7-آموزش علم فروشندگی منطبق با یافته های عصب شناسی 8-آموزش نبوغ مالی و بیزنسی برای کار آفرینان، مدیران و کارمندها 9-آموزش افزایش فروش 10-آموزش راه اندازی کسب و کار با خانواده یا دوستان 11-آموزش ریسک پذیری در شرکتهای IT و استارت آپ ها 12-آموزش رازهای فروش برای مشاغل و بیزنس ها13-آموزش تحلیل استراتژیک شرکت،بازار و مشتریان14-آموزش با سرمایه گذاری شخصی ثروتمند شوید۱۵-آموزش جعبه ابزار سئو16-دوره یاد گیری زبان بدن17-مهارت های رهبری و مدیریت کسب و کارها18-طراحی دکوراسیون داخلی با نرم افزار اسکتچاپ19-آموزش برنده شدن در مذاکرات استراتژیک20-دوره نوشتن طرح بازاریابی21- آموزش مبانی کسب و کار و آشنایی با عوامل موفقیت و شکست بیزینس ها22- چگونه یک مربی یا منتور خوب باشیم23- اصول جذب و تولید مشتری و راهکارهایی برای فروش بیشتر24- آموزش مذاکره برای فروش بیشتر25-آموزش بازاریابی بیزینس تو بیزینس26- آموزش تفکر خلاق27- آموزش تبلیغات رایگان و پولی بر روی اینستا گرام28-آموزش فروش از طریق قانع کردن29-آموزش ثروتمند شدن با تحلیل درست گوگل30-آموزش روش ها و منابع مدرن شغل یابیو....