نقش تکنیکهاوتاکتیکها درزندگی بخش ۲رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
نقش تکنیکهاوتاکتیکها درزندگی بخش ۲

بلیت‌ undefined

نقش تکنیک‌ها وتاکتیکها در زندگی بخش ۲
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نقش تکنیکهاوتاکتیکها درزندگی بخش ۲

دراین وبیناردرادامه مبحث قبلی به بیان معرفی سبک‌ها وشیوه های درمانی از رویکردهای روانشناسی وکاربردمهارتهای زندگی و اصطلاحات مفاهیم روانشناسی می پردازد.

سرفصل‌های نقش تکنیکهاوتاکتیکها درزندگی بخش ۲

معرفی سبکهای دهگانه مهارتی درزندگی

۱- نقش کاربردها ی تکنیکی و تاکتیکی در زندگی 

۲- نقش کاربردتکنیکی و تاکتیکی درمانگر در درمان درمانجو

 ۳- نقش شناخت نوع درمانی دردرمان

۴- راهکارهای برتر درمانی 

 ۵- لازاروس ونگاه اودردرمان

۶- مقایسه راهبردهاوتکنیکهاو..


ویژگی

توجه به اهمیت  ا رتباط گفتگویی درمانگرودرمانجو  دردرمان و شناسایی مسیر حل مسأله ومشکل و درمان   در حوزه های درمانی ...

مخاطبین نقش تکنیکهاوتاکتیکها درزندگی بخش ۲

این مبحث خاص رشته روانشناسی وتاحدی تخصصی است.شرکت  دانشجویان رشته روانشناسی  وکلیه علاقمندان ومطالعه گران در حوزه رشته روانشناسی می تواند مفیدواقع شود.