سوپرویژن طرحواره‌درمانی رویداد حضوری و آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#طرحواره_درمانی#دکتر_مژگان_صلواتی#سوپرویژن_طرحواره_درمانی
سوپرویژن طرحواره‌درمانی

بلیت‌ undefined

ثبت نام حضوری- 8 جلسه
بدون محدودیت زمانی
4,320,000 تومان
4,320,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام غیرحضوری-8 جلسه
بدون محدودیت زمانی
3,672,000 تومان
3,672,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سوپرویژن طرحواره‌درمانی

سوپرویژن اجرای ارزیابی در طرحواره‌درمانی
اجرای راهبردهای شناختی
اجرای راهبردهای تجربه‌گرایانه