مقابله با طرحواره وابستگی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#وبینار#حمید_پیروی_رییس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_برگزارکننده_روانشناس
مقابله با طرحواره وابستگی

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مقابله با طرحواره وابستگی

وبینار مقابله با طرحواره وابستگی با تدریس دکتر اعظم نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران،برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران