رمزگشایی از رفتار خود و مخاطب با الگوی جهانی دیسکرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
رمزگشایی از رفتار خود و مخاطب با الگوی جهانی دیسک

بلیت‌ undefined

زنجیره ی ۶ حلقه ای استعدادیابی و توانمندسازی
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات رمزگشایی از رفتار خود و مخاطب با الگوی جهانی دیسک

پیش بینی میشود شما پس از گذراندن این رویداد بتونی درک دقیق‌تری از دلایل رفتار خود و مخاطبینتون پیدا کنید ، شما به نحوه ی تعامل با افراد مختلف آشنا میشوید و میتوانید از چالش ها و اختلاف های رفتاری رمزگشایی کنید .

سرفصل‌های رمزگشایی از رفتار خود و مخاطب با الگوی جهانی دیسک

۱- ضرورت فراگیری دوره های رفتارشناسی 

۲_ ضرورت خلق رفتار تیمی 

۳ - آشنایی با چهار لایه ی رفتاری تسلط گرایی ، تأثیرگذاری ، ثبات گرایی و وظیفه محوری 

۴- ۱۵ الگوی رفتاری ناشی از ترکیب لایه های مختلف رفتاری

۵- تشریح چهار مدل رفتاری برون گرایی ، درونگرایی، مردم محوری و کار محوری

۶- خصایص و رفتارهایی که هر کدام از  لایه های D، I ،S و D در ما ایجاد میکند 

۷ - چگونه با مدل جهانی دیسک از رفتار خود و دیگران رمز گشایی کنیم و با چه لایه های رفتاری بهترین بهره وری را خواهیم داشت

ویژگی

مهمترین ویژگیهای 

۱- تبدیل رفتار و الگوی رفتاری به عدد

۲- مقایسه کمی و عددی هر لایه ی رفتاری با لایه ی دیگر رفتاری خود

۳- آشنا شدن با الگوهای مکمل و مورد نیاز خود و تیم 

۴ - آشنایی با دوره های مورد نیاز   هر الگوی رفتاری

۵ - شناسایی مشاغل مرتبط با هر الگو 

مخاطبین رمزگشایی از رفتار خود و مخاطب با الگوی جهانی دیسک

۱- دانش آموزان بالاتر از ۱۵ سال 

۲- دانشجویان 

۳- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها 

۴- مدیران منابع انسانی 

۵- زوج های علاقه مند به توسعه ی مهارت های همسرداری