والدین کمال گرا،فرزندپروری،بی فرزندی،تک فرزندی،کم فرزندی و عواقب آنرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#فرزندپروری#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روانشناس#معاونت_غذا_و_دارو_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#_کمال_گرایی_و_فرزندپروری#تک_فرزندی#والدین_کمال_گرا#کم_فرزندی
والدین کمال گرا،فرزندپروری،بی فرزندی،تک فرزندی،کم فرزندی و عواقب آن

بلیت‌ undefined

بلیط شرکت در وبینار
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات والدین کمال گرا،فرزندپروری،بی فرزندی،تک فرزندی،کم فرزندی و عواقب آن

وبینار آموزشی با موضوع والدین کمال گرا،فرزندپروری،بی فرزندی،تک فرزندی،کم فرزندی و عواقب آن باتدریس دکتر سمیه عابدینی مزرعه روان شناس و استادیار دانشگاه، ویژه کارشناسان و کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران