سخنرانی و پنل تخصصی: چرا خودکشی؟ معرفی یک مدل یکپارچه رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

روانشناسی

سخنرانی و پنل تخصصی: چرا خودکشی؟ معرفی یک مدل یکپارچه

توضیحات سخنرانی و پنل تخصصی: چرا خودکشی؟ معرفی یک مدل یکپارچه


سخنرانی و پنل تخصصی: چرا خودکشی؟ معرفی یک مدل یکپارچه