تلاقی: نشست بحران های ملی و مدیریت منابع انسانی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مدیریت#بحران#منابع-انسانی#تاپلیکنت#تلاقی#میزگرد
تلاقی: نشست بحران های ملی و مدیریت منابع انسانی

بلیت‌ undefined

دانلود اختصاصی فایل
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تلاقی: نشست بحران های ملی و مدیریت منابع انسانی

نخستین قسمت از برنامه تلاقی (میزگرد منابع انسانی ایران) با حضور کارشناسان منابع انسانی به تحلیل وضعیت امروز کشور، شباهت‌های مدیریت یک سازمان و سرزمین و اهمیت رسیدگی به نیروی انسانی موجود در سازمان یا شکل بزرگ‌تر آن یعنی سرزمین میپردازد.  نخستین میزگرد تلاقی با حضور دکتر مارال مختارزاده مدیر پلتفرم هم‌آموز از شرکت پژوهشی صنعتی آریانا، ایوب اسماعیلی فعال حوزه منابع انسانی و مدرس در این رشته، ابوالفضل زمانی مدیرعامل آژانس منابع انسانی تاپلیکنت و با اجرای صادق محمدی برگزار شد.