کارگاه مجله‌يابی هوشمند برای انتشار مقاله رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مقاله#مجله#نمايه
کارگاه مجله‌يابی هوشمند برای انتشار مقاله

بلیت‌ undefined

بليت دسترسی به فايل‌های کارگاه
بدون محدودیت زمانی
790,000 تومان
با اين بلیت می‌توانيد از فايل‌های تصويری کارگاه به صورت مجازی استفاده نماييد.
790,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کارگاه مجله‌يابی هوشمند برای انتشار مقاله

در اين کارگاه، به يکی از اصلی‌ترين مشکلات دانشجويان تحصيلات تکميلی پرداخته می‌شود؛ انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله

سرفصل‌های کارگاه مجله‌يابی هوشمند برای انتشار مقاله

ابزارهای هوشمند ياری‌رسان در انتخاب مجله مناسب برای مقاله

مخاطبین کارگاه مجله‌يابی هوشمند برای انتشار مقاله

دانشجويان، پژوهشگران و اعضای هيات علمی