تست و تسلط بر محیط رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

موفقیت

هشتگ‌ها
#خودشناسی#ثروت#شعور#جهان‌بینی#_زندگی#خداشناسی
تست و تسلط بر محیط

بلیت‌ undefined

بلیط آزمایشی - لطفا ثبت نام نکنید
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تست و تسلط بر محیط

تست و یادگیری روش برگزاری وبینار در محیط

سرفصل‌های تست و تسلط بر محیط

تست و یادگیری روش برگزاری وبینار در محیط

ویژگی

تست و یادگیری روش برگزاری وبینار در محیط

مخاطبین تست و تسلط بر محیط

تست و یادگیری روش برگزاری وبینار در محیط