آشنایی با مدل درآمدی، مدل کسب‌وکار و بوم ناب رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#استارتاپ#بوم_ناب#بوم
آشنایی با مدل درآمدی، مدل کسب‌وکار و بوم ناب

بلیت‌ undefined

رایگان برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
حضور برای سایر افراد
بدون محدودیت زمانی
99,000 تومان
99,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات آشنایی با مدل درآمدی، مدل کسب‌وکار و بوم ناب

در این دوره یاد می‌گیرید که:

 1. - مساله‌هایی را پیدا کنید کهارزش حل کردنداشته باشند.
 2. -مشتری‌های اولیهخود را پیدا کنید.
 3. - بهترین زمان برایجذب سرمایهرا پیدا کنید.
 4. -قیمت‌گذاری محصولخود را آزمایش کنید.
 5. - تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی ویژگی‌هایینسخه اول محصول‌تان.
 6. - خواسته‌های مشتری را اندازه‌گیری کنید وچیزی بسازید که آن‌ها می‌خواهند.

سرفصل‌های آشنایی با مدل درآمدی، مدل کسب‌وکار و بوم ناب


سرفصل

 1. معرفی قسمت های مختلف بوم ناب و معرفی کتاب مفید برای بوم ناب
 2. بخش مشتریان
 3. پذیرندگان آغازین
 4. معرفی کتاب برای درک بهتر بخش مشتریان
 5. بخش مشکل در بوم ناب
 6. بخش جایگزینهای موجود
 7. بخش ارزش پیشنهادی یکتا
 8. معرفی کتاب مفید درباره ارزش پیشنهادی
 9. بخش مفهوم سطح بالا
 10. بخش راه حل
 11. آشنایی کوتاه با مفهوم حداقل محصول قابل ارائه MVP
 12. بخش کانالهای جذب مشتری
 13. معرفی کتاب مفید برای کانال های جذب مشتریان
 14. بررسی بخش جریان درآمدی
 15. بخش جریان درآمدی
 16. معرفی یک کتاب مفید راجع به جریان های درآمدی و انواع آن
 17. بخش برتری مطلق
 18. بخش ساختار هزینه ها
 19. بخش سنجه های کلیدی
 20. نکته مهم - اهمیت جریان درآمدی و ساختار هزینه ها
 21. نکته های مهم و کلیدی در تکمیل بوم ناب