دوستی های قبل از ازدواج رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دوستی های قبل از ازدواج

بلیت‌ undefined

دوستی های پیش از اردواج
فعال تا پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷:۴۴
50,000 تومان
50,000 تومان
فعال تا پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷:۴۴

توضیحات دوستی های قبل از ازدواج

کارگاه دوستی قبل از ازدواج 

از لحاظ مالی و جسمانی و روحی 

لحاظ میشود


سرفصل‌های دوستی های قبل از ازدواج

پیامد های منفی قبل از ازدواج 

خیانت در امانت 

احساس گناه و وسوسه شیطانی

اگر منجر به ازدواج شود ...؟

اگرمنجر به ازدواج نشود ....؟


ویژگی

برای اگاهی قبل از ازدواج 

بررسی زمینه های روابط دختر و پسر در عصر جدید .مخاطبین دوستی های قبل از ازدواج

همه ی دختر و پسرا