معرفی کلاسهای زبان انگلیسی در ۳سطح ویژه همکاران فرهنگیرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
معرفی  کلاسهای زبان انگلیسی در ۳سطح ویژه همکاران فرهنگی

بلیت‌ undefined

ثبت نام در کلاسهای زبان انگلیسی سطح1: https://digiform.ir/w0ceca006
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
ثبت نام کلاس زبان انگلیسی سطح2: https://digiform.ir/w3ec03063
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام‌کلاس زبان انگلیسی سطح3: https://digiform.ir/w8fbdade7
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی هر ۳سطح
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام در کلاسهای زبان انگلیسی سطح1: https://digiform.ir/w0ceca006-copy
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام کلاس زبان انگلیسی سطح2: https://digiform.ir/w3ec03063-copy
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی هر ۳سطح-copy
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی هر ۳سطح-copy
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی سطح 2 ،20 ویدیو،قیمت هر ویدیو30تومن
بدون محدودیت زمانی
30,000 تومان
پس از واریز به 9214833503 در ایتا و روبیکا تصویر فیش و سطح را ارسال نمایید تا برای شما ویدیو فرستاده شود
30,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی سطح 1 ، 20 ویدیو‌هر ویدیو 30 تومن
بدون محدودیت زمانی
30,000 تومان
پس از واریز به 9214833503 در ایتا و روبیکا تصویر فیش و سطح را ارسال نمایید تا برای شما ویدیو فرستاده شود
30,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
زبان انگلیسی سطح3 ،15 ویدیو ،هر ویدیو 40 تومن
بدون محدودیت زمانی
40,000 تومان
پس از واریز به 9214833503 در ایتا و روبیکا تصویر فیش و سطح را ارسال نمایید تا برای شما ویدیو فرستاده شود
40,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات معرفی کلاسهای زبان انگلیسی در ۳سطح ویژه همکاران فرهنگی

1آموزش حروف الفباکارکردن روی حروف الفبا با مثال لغتی و جمله ای(۱٠ ویدیو) کارکردن اعداد کامل و مبسوط(۱ ویدیو) شخصیت های اعضای خانواده(۱ویدیو) حیوانات (۱ویدیو) رنگ ها(۱ویدیو) اعضای بدن(۱ ویدیو) میوه ها(۱ویدیو) واژه های مرتبط به اتاق کلاستون(۱ویدیو) لباس ها(۱ویدیو) جلمه سازی ۱ویدیوساخت سوال ۱ویدیوروز های هفته ۱ ویدیوبیان احساسات خچشحال غمگین ۱ویدیوقسمت های مختلف خانه۱ویدیوغذا ها۱ویدیوانواع شغل ها(۱ویدیو) تایم هر ویدیو بین ۲٠ دقیقه تا۴۵ دقیقههزینه خرید کل ۳٠٠ هزارتومانبعد از خرید این پک و دیدن ان شما میتوانید به راحتی کتاب های first friend را بگذارنید و حتی در تاییین سطح اموزشگاه هذی مختلف قطعا شما رو بالاتز قراز میدهندتدریس این سه متاب در لموزشگاه حداقل یک سال طول میکشد و با هزینه های کلان.. ــــ۲تدریش کتاب پایه نهم در سطح پیشرفتهدر کل حدود ۲۵ ویدیوهر درس ۴ ویدیو دو ویدیو اول ترجمه متم کتاب و گفتن نکات مهم و ندریس جلسه سوم کفتن کلمات در سطح بالاتر مربوط به کتاب و حتی بالاتر و ویدیو اخر درس تدزیس گرامر های ان درس به صورت کامل تمام شش درس پایه نهم به این نحو تدریس میشودقیمت ۳۳٠ هزار تومانبه راحتی زبان رو در ازمون های ورچردی مدارس خاص مخصوصا در رشته انسانی صد بزن۳میخوایم بریم خارج از کشور و یک دوره فشرده میخواهیم برای یاداوری کلمات مختص مکان هذی مختلفاز اون اول که توهواپیمایی تا هتل و سوپر مارکت سلمونی... ۱۲ ویدیو هر ویدیو بین ۳٠ الی ۴٠قیمت ۳۵۹ هزار تومان

سرفصل‌های معرفی کلاسهای زبان انگلیسی در ۳سطح ویژه همکاران فرهنگی

1آموزش حروف الفباکارکردن روی حروف الفبا با مثال لغتی و جمله ای(۱٠ ویدیو) کارکردن اعداد کامل و مبسوط(۱ ویدیو) شخصیت های اعضای خانواده(۱ویدیو) حیوانات (۱ویدیو) رنگ ها(۱ویدیو) اعضای بدن(۱ ویدیو) میوه ها(۱ویدیو) واژه های مرتبط به اتاق کلاستون(۱ویدیو) لباس ها(۱ویدیو) جلمه سازی ۱ویدیوساخت سوال ۱ویدیوروز های هفته ۱ ویدیوبیان احساسات خچشحال غمگین ۱ویدیوقسمت های مختلف خانه۱ویدیوغذا ها۱ویدیوانواع شغل ها(۱ویدیو) تایم هر ویدیو بین ۲٠ دقیقه تا۴۵ دقیقههزینه خرید کل ۳٠٠ هزارتومانبعد از خرید این پک و دیدن ان شما میتوانید به راحتی کتاب های first friend را بگذارنید و حتی در تاییین سطح اموزشگاه هذی مختلف قطعا شما رو بالاتز قراز میدهندتدریس این سه متاب در لموزشگاه حداقل یک سال طول میکشد و با هزینه های کلان.. ــــ۲تدریش کتاب پایه نهم در سطح پیشرفتهدر کل حدود ۲۵ ویدیوهر درس ۴ ویدیو دو ویدیو اول ترجمه متم کتاب و گفتن نکات مهم و ندریس جلسه سوم کفتن کلمات در سطح بالاتر مربوط به کتاب و حتی بالاتر و ویدیو اخر درس تدزیس گرامر های ان درس به صورت کامل تمام شش درس پایه نهم به این نحو تدریس میشودقیمت ۳۳٠ هزار تومانبه راحتی زبان رو در ازمون های ورچردی مدارس خاص مخصوصا در رشته انسانی صد بزن۳میخوایم بریم خارج از کشور و یک دوره فشرده میخواهیم برای یاداوری کلمات مختص مکان هذی مختلفاز اون اول که توهواپیمایی تا هتل و سوپر مارکت سلمونی... ۱۲ ویدیو هر ویدیو بین ۳٠ الی ۴٠قیمت ۳۵۹ هزار تومان

ویژگی

1آموزش حروف الفباکارکردن روی حروف الفبا با مثال لغتی و جمله ای(۱٠ ویدیو) کارکردن اعداد کامل و مبسوط(۱ ویدیو) شخصیت های اعضای خانواده(۱ویدیو) حیوانات (۱ویدیو) رنگ ها(۱ویدیو) اعضای بدن(۱ ویدیو) میوه ها(۱ویدیو) واژه های مرتبط به اتاق کلاستون(۱ویدیو) لباس ها(۱ویدیو) جلمه سازی ۱ویدیوساخت سوال ۱ویدیوروز های هفته ۱ ویدیوبیان احساسات خچشحال غمگین ۱ویدیوقسمت های مختلف خانه۱ویدیوغذا ها۱ویدیوانواع شغل ها(۱ویدیو) تایم هر ویدیو بین ۲٠ دقیقه تا۴۵ دقیقههزینه خرید کل ۳٠٠ هزارتومانبعد از خرید این پک و دیدن ان شما میتوانید به راحتی کتاب های first friend را بگذارنید و حتی در تاییین سطح اموزشگاه هذی مختلف قطعا شما رو بالاتز قراز میدهندتدریس این سه متاب در لموزشگاه حداقل یک سال طول میکشد و با هزینه های کلان.. ــــ۲تدریش کتاب پایه نهم در سطح پیشرفتهدر کل حدود ۲۵ ویدیوهر درس ۴ ویدیو دو ویدیو اول ترجمه متم کتاب و گفتن نکات مهم و ندریس جلسه سوم کفتن کلمات در سطح بالاتر مربوط به کتاب و حتی بالاتر و ویدیو اخر درس تدزیس گرامر های ان درس به صورت کامل تمام شش درس پایه نهم به این نحو تدریس میشودقیمت ۳۳٠ هزار تومانبه راحتی زبان رو در ازمون های ورچردی مدارس خاص مخصوصا در رشته انسانی صد بزن۳میخوایم بریم خارج از کشور و یک دوره فشرده میخواهیم برای یاداوری کلمات مختص مکان هذی مختلفاز اون اول که توهواپیمایی تا هتل و سوپر مارکت سلمونی... ۱۲ ویدیو هر ویدیو بین ۳٠ الی ۴٠قیمت ۳۵۹ هزار تومان

مخاطبین معرفی کلاسهای زبان انگلیسی در ۳سطح ویژه همکاران فرهنگی

1آموزش حروف الفباکارکردن روی حروف الفبا با مثال لغتی و جمله ای(۱٠ ویدیو) کارکردن اعداد کامل و مبسوط(۱ ویدیو) شخصیت های اعضای خانواده(۱ویدیو) حیوانات (۱ویدیو) رنگ ها(۱ویدیو) اعضای بدن(۱ ویدیو) میوه ها(۱ویدیو) واژه های مرتبط به اتاق کلاستون(۱ویدیو) لباس ها(۱ویدیو) جلمه سازی ۱ویدیوساخت سوال ۱ویدیوروز های هفته ۱ ویدیوبیان احساسات خچشحال غمگین ۱ویدیوقسمت های مختلف خانه۱ویدیوغذا ها۱ویدیوانواع شغل ها(۱ویدیو) تایم هر ویدیو بین ۲٠ دقیقه تا۴۵ دقیقههزینه خرید کل ۳٠٠ هزارتومانبعد از خرید این پک و دیدن ان شما میتوانید به راحتی کتاب های first friend را بگذارنید و حتی در تاییین سطح اموزشگاه هذی مختلف قطعا شما رو بالاتز قراز میدهندتدریس این سه متاب در لموزشگاه حداقل یک سال طول میکشد و با هزینه های کلان.. ــــ۲تدریش کتاب پایه نهم در سطح پیشرفتهدر کل حدود ۲۵ ویدیوهر درس ۴ ویدیو دو ویدیو اول ترجمه متم کتاب و گفتن نکات مهم و ندریس جلسه سوم کفتن کلمات در سطح بالاتر مربوط به کتاب و حتی بالاتر و ویدیو اخر درس تدزیس گرامر های ان درس به صورت کامل تمام شش درس پایه نهم به این نحو تدریس میشودقیمت ۳۳٠ هزار تومانبه راحتی زبان رو در ازمون های ورچردی مدارس خاص مخصوصا در رشته انسانی صد بزن۳میخوایم بریم خارج از کشور و یک دوره فشرده میخواهیم برای یاداوری کلمات مختص مکان هذی مختلفاز اون اول که توهواپیمایی تا هتل و سوپر مارکت سلمونی... ۱۲ ویدیو هر ویدیو بین ۳٠ الی ۴٠قیمت ۳۵۹ هزار تومان