مدیریت زمان مانده تا کنکور سراسری رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مدیریت زمان مانده تا کنکور سراسری

بلیت‌ undefined

مدیریت زمان باقی مانده تا کنکور سراسری
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مدیریت زمان مانده تا کنکور سراسری

این وبینار مخصوص دانش اموزانی است که تا کنون اقدامی برای موفق شدن در کنکور نکرده اند