رسیدن به اهداف درست رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
رسیدن به اهداف درست

بلیت‌ undefined

وبینار، فیلم ، مدرک، کوچ فردی
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
وبینار، فیلم وبینار، کوچ شخصی
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
وبینار
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات رسیدن به اهداف درست

باهم در دوره ی هدف گذاری قرار  باهم معنی هدفگذاری درست و اشتباهات رایج و راهکارهای هدفگذاری  را باهم بررسی می کنیم

درباره خرده انگیزه  ها صحبت خواهیم کرد.

سرفصل‌های رسیدن به اهداف درست

تعریف هدف

اشتباهات هدف گذاری

چرایی هدف گذاری

چگونگی هدف گذاری

خرده انگیزه 

بیان سرفصل های مهم در هدف گذاری

ویژگی

این رویداد تعامل می باشد

مخاطبین رسیدن به اهداف درست

افرادی که قصد هدفگذاری و رسیدن و اهداف سال 1403 را دارند