ارتقا شخصیت رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
ارتقا شخصیت

بلیت‌ undefined

حضور در وبینار+نیم ساعت کوچ جهت مبدا و مقصد تغییر+یک ماه پیگیری و برنامه ریزی
بدون محدودیت زمانی
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
حضور در وبینار+فیلم+مدرک+کوچ نیم ساعت در راستای ارتقا شخصیت
بدون محدودیت زمانی
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
حضور ارزشمند شما در وبینار
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
حضور در وبینار+نیم ساعت برنامه ریزی فردی جهت ارتقا شخصیت
بدون محدودیت زمانی
200,000 تومان
200,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات ارتقا شخصیت

در این رویداد گام های تغییر رو با هم بررسی می کنیم و سه ویژگی ارتقا شخصیت و گام های رسیدن به شخصیت بهتر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

سرفصل‌های ارتقا شخصیت

تعریف تغییر

چرایی و چگونگی تغییر 

اقدامات اجرایی جهت تغییر 

ویژگی های ارتقا شخصیت 

چگونگی رسیدن  به شخصیت بهتر

ویژگی

رویداد کاملا تعاملی می باشد

مخاطبین ارتقا شخصیت

افرادی که روی  توسعه فردی خودتون  وقت ، انرژی و سرمایه می گذارند