مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#شخصیت#زندگی_#صفات_#مقایسه_#سرمایه_های_
مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی

بلیت‌ undefined

مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی

این رویداد به نقش وفرایندعمل    مقایسه کردن درزندگی محاسن ومعایب آن وتاثیر درسبک زندگی فردی واجتماعی وفن آوریها باتوجه به صفات وخصوصبات  آدمی نسبت به خودودیگری  به ..‌می پردازد

سرفصل‌های مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی

اجناس کوله بارزندگی 

گذری بر تاریخچه روانشناسی شخصیت 

نقش اپی ژنتیک برصفات 

چرامقایسه ؟چگونگی مقایسه ها

نظریه مقایسه اجتماعی ازنگاه فستینگرروانشناس اجتماعی 

نگاهی به دیگرحوزه های روانشناسی درباره مقایسه کردن

هدف وسطوح وشرایط وابعادمقایسه کردن وتاثیرآن برزندگی

ویژگی

این  وبینارباتمرکز به  موضوع باهدف  کاربردی  آن درتاثیرمثبت ومنفی  مقایسه  ها درزندگی با غفلت  ا زهدف واقعی  آن  در  بهبودبخشی  کیفی  و جهت اصلاح و بازسازی ازلحاظ ساختاری وکارکردی دررفتاروتولید فن آوری به بررسی  می پردازد.

مخاطبین مقایسه سرمایه های کوله بار زندگی

عموم علاقمندان به مباحث روانشناسی ودانشجویان رشته روانشناسی  می باشد.