خطاهای شناختی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
خطاهای شناختی

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات خطاهای شناختی

خطاهای شناختی  بر رفتار ما. و انتخاب های ما اثر میگذارند 

شناخت انها در بالا بردن کیفیت زندگی بسیار موثر است