سلسله جلسات ارائه مراجع دشوار رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_برگزارکننده_روان_شناس#سلسله_جلسات_ارائه_مراجع_دشوار
سلسله جلسات ارائه مراجع دشوار

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سلسله جلسات ارائه مراجع دشوار

جلسه آموزشی ارايه مراجعان دشوار

 ويژه :متخصصان و كارشناسان رشته های روانشناسی ، مشاوره و مددكاری اجتماعی

 ارايه دهنده : خانم نسرین خالقی،روان شناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 برگزارکننده:مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان،اداره کل دانشجویی،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی سبزوار