از وابستگی تا دلبستگی ایمن کودکان رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
از وابستگی تا دلبستگی ایمن کودکان

بلیت‌ undefined

از وابستگی تا دلبستگی ایمن کودکان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات از وابستگی تا دلبستگی ایمن کودکان

✅

سرفصل های کارگاه

✔️

آشنایی با اشکال دلبستگی

✔️

ارائه راهکارهایی برای تربیت کودکانی با دلبستگی ایمن(تاثیر مستقیم این نوع دلبستگی بر موفقیت تحصیلی و… )

✔️

شناسایی نوع دلبستگی کودک خود و هدایت آن به سمت ایمن شدن

✔️

تشخیص دلبستگی خودمون(قطعا مادرانی که دلبستگی ایمن داشته باشند میتونن بچه ایمنی رو تربیت کنند)