سلسله جلسات دوشنبه های ازدواجی:همسر خوب باشیم ،نه همسر خیلی خوبرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#خانواده#ازدواج#زوج_درمانی#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روانشناس#همسر_خوب
سلسله جلسات دوشنبه های ازدواجی:همسر خوب باشیم ،نه همسر خیلی خوب

بلیت‌ undefined

شرکت در وبیار همراه با دریافت گواهی
فعال تا دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سلسله جلسات دوشنبه های ازدواجی:همسر خوب باشیم ،نه همسر خیلی خوب

وبینار آموزشی دانشجویی به موضوع همسر خوب باشیم،نه همسر خیلی خوب ویژه دوشنبه های ازدواجی با تدریس دکتر مهرداد دشتی ،زوج درمانگر

برگزار کننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران