دشمنی من با من(اهمالکاری) رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#وبینار_رایگان#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#اهمالکاری#مژگان_سیفی_روانشناس#به_تعویق_انداختن_کارها#.بینار_همراه_با_دریافت_گواهی
دشمنی من با من(اهمالکاری)

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰
20,000 تومان
گواهی شرکت در این وبینار حداکثر تا یک ماه بعد از برگزار ی در پنل شخصی شما در سامانه محیط بارگزاری خواهد شد.
20,000 تومان
فعال تا یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات دشمنی من با من(اهمالکاری)

بینار آموزشب دانشجویی با موضوع دشمنی من با من (اهمالکاری)با تدریس جناب آقای علی عبدالهی،کارشناس ارشد سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران