چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم

بلیت‌ undefined

چگونه تعامل بیشتری با دانش آموزان و دانشجویان داشته باشیم
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم

دانشجویان متعهد (درگیر)، یادگیرندگان فعالتری می شوند. از طریق آموزش به روشی تعاملی تر و فراگیر به یادگیرندگان در موفقیتشان یاری برسانید. در این دوره استاد و طراح آموزشی؛ استراتژی های تدریس را مرور می کند که یادگیرندگان را درگیر می کند یادگیری را دریادماندنی می سازد خواه بطور حضوری و خواه بطور آنلاین. روش های مختلف درسی و فعالیتهایی که تعامل شناختی و ادراکی، به یادسپاری دانش و همکاری را افزایش می دهد را مورد کاوش قرار دهید. هم ابزارهای زمان دار و هم ابزارهای پیشرفته ؛ شامل کارت های شاخص و نمودارها و ابزارهای دیجیتال مانند وبلاگ ها و سایت های ویکی مانند را مرور می کند. موضوعات شامل: درک ارزش یادگیرندگان درگیر استفاده از کارت های شاخص و فلیپ چارتها نقش آفرینی درخواست از فراگیران برای داشتن یک برنامۀ ارائه استفاده از وبلاگ ها، سایتهای ویکی مانند و سایر ابزارهای همکاری

سرفصل‌های چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم

- خوش آمدید01:392 - چرا صرفا نباید فقط سخنرانی تدریسی انجام داد04:003 - ارزش دانشجویان متعهد02:404 - یادگیری مسئله محور04:585 - از کارتهای شاخص استفاده کنید03:136 - تفکر-همکاری-اشتراک03:127 - چگونه از فلیپ چارت استفاده کنیم؟03:218 - خلاصه سازی02:469 - ایفای نقش آفرینی03:1410 - ارایه های دانشجو03:3711 - فعالیت های یادآوری مطالب02:4612 - شبیه سازی03:5313 - کار مشارکتی و وبلاگهای ویکی مانند03:5814 - گامهای بعدی01:44

ویژگی

جزئیات زیادی نشان داده نشده. سپس گروه های یادگیرندگان باید درخواست کنند تا نگاهی به دفاتر شرکت بیندازند و مشخص کنند چه چیزهایی معاملات مالی غیرمعمول در نظر گرفته می شوند و اساساً یک تحقیقات کامل توسط خودشان انجام بدهند. در سرتاسر این دوره، گروه ها اصطلاحات مربوط به حسابداری و حسابرسی را یاد می گیرند. آنها یاد می گیرند چه فرمهای مالی ای باید کامل بشود. آنها می آموزند که چه نوعی از ارتباطات مناسب هستند و نمونه ای از اجرای تحقیقات و بازرسی را یاد می گیرند. علاوه بر این، آنها بی نظمی های معمول حسابداری را کشف می کنند که ممکن است در حسابرسی آشکار بشود. آنها مطالب را یاد می گیرند. در پایان تجربۀ یادگیری، گروه ها باید یافته های خودشان را به یک هیئت بررسی غیرواقعی نشان دهند. هیئت مذکور مشخص می کند هر گروه براساس معیارهای مشخص به چه اندازه تحقیقات را به خوبی انجام داده است. یادگیری مسئله-محور یادگیرندگان را تشویق می کند زیرا چالشی را نشان می دهد و یادگیرندگان را ترغیب می کند به طور عمیق بر اساس انتخابهای خودشان برای پیدا کردن پاسخ در مطالب فرو بروند. وقتی که به ایجاد یک آموزش فکر می کنید در نظر بگیرید چطور می توانید مواد دوره را بگیرید و آن را از یک سخنرانی تدریسی به یک مسئله تبدیل کنید که یادگیرندگان، نگران حل کردنش هستند. در حالی که شاید دلسرد کننده به نظر برسد که سخنرانی تدریسی را ترک کنید و از دانشجویان بخواهید مسئله حل کنند، نتایج، یادگیرندگان راغبی بیشتری هستند که هم مطالب و هم حل مسائل را یاد می گیرند. این یک روش قدرتمند برای درگیر کردن یادگیرندگان است.

مخاطبین چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم

چگونه تعامل بیشتری را با فراگیران (دانشجویان-کارآموزان)داشته باشیم