تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده،تقویت هویت مادری و منشور کرامت مادری رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#معاونت_غذا_و_دارو_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#هویت_مادری#منشور_کرامت_مادری#تحکیم_خانواده#نشاط_درون_خانواده#مزگان_سیفی_روانشناس#تقویت_نشاط_درون_خانواده#کرامت_مادری#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_یاران
تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده،تقویت هویت مادری و منشور کرامت مادری

بلیت‌ undefined

بلیط شرکت در وبینار
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده،تقویت هویت مادری و منشور کرامت مادری


وبینار آموزشی با موضوع تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده،تقویت هویت مادری و منشور کرامت مادری باتدریس دکتر شهربانو قهاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ویژه کارشناسان و کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران