پرورش دانش آموزان از دبیرستان تا کسب و کاررویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#موفقیت_شغلی#کسب_و_کار_#موفقیت_تحصیلی
پرورش دانش آموزان از دبیرستان تا کسب و کار

بلیت‌ undefined

وبینار «پرورش نوجوانان از دبیرستان تا کسب و کار»
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات پرورش دانش آموزان از دبیرستان تا کسب و کار

توی این وبینار  درباره پرورش نوجوانان از دبیرستان تا کسب و کار صحبت می کنیم

(حامد صالحی  - ابوالفضل احمدیان)

سرفصل‌های پرورش دانش آموزان از دبیرستان تا کسب و کار

 ۱_مهارتهایی که دانش آموزان در آینده برای کسب و کار نیاز دارند

 ۲_اهمیت ارتباطات در دانش آموزان

 ۳_ارتباط بین دروس مختلف در طول تحصیل و موفقیت شغلی در آینده

 ۴_اهمیت استقلال در دوران تحصیل برای دانش آموزان

 ۵_تاثیر روتین زندگی در طول تحصیل بر موفقیت حال و آینده

مخاطبین پرورش دانش آموزان از دبیرستان تا کسب و کار

دانش آموزان

مشاورین

والدین

معلمان و کادر آموزشی