طراحی پروفایل شغلی: سنگ بنای فرایندهای مدیریت منابع انسانی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
طراحی پروفایل شغلی: سنگ بنای فرایندهای مدیریت منابع انسانی

بلیت‌ undefined

طراحی پروفایل شغلی: سنگ بنای فرایندهای مدیریت منابع انسانی
بدون محدودیت زمانی
350,000 تومان
350,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات طراحی پروفایل شغلی: سنگ بنای فرایندهای مدیریت منابع انسانی

سرفصل ها

۱- تجزیه و تحلیل شغل: چیستی و چرایی_ ارتباط پروفایل شغلی با فرایندهای منابع انسانی

۲- مدل های استاندارد و بنچ مارک های تجزیه و تحلیل شغل

۳- اجزا و ارکان شناسنامه شغل

۴- چگونکی تدوین شناسنامه مشاغل


ویژگی

مدرس: جلال نیک پیمان 

مخاطبین طراحی پروفایل شغلی: سنگ بنای فرایندهای مدیریت منابع انسانی

این رویداد برای همه مناسب است