جایگاه و نگارش مقالات مرور ادبیات در پژوهش مدیریت

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مقاله#مدیریت#MBA#پژوهش#تز#پایان‌نامه#مرورادبیات
جایگاه و نگارش مقالات مرور ادبیات در پژوهش مدیریت
توضیحات

برای شرکت در رویداد به‌صورت حضوری، از  این لینک ثبت‌نام انجام دهید.

امروزه تولید دانش مدیریت، همانند سایر شاخه های دانش، شاهد رشدی سریع و پراکنده است. باتوجه به انباشته‌شدن بدنۀ دانش، می‌توان با ترکیب و یکپارچه‌سازی خلاقانۀ تحقیقات منتشرشده، به یافته‌های جدیدی رسید. در این جلسه با این رویکرد به انواع «مرور ادبیات» به‌عنوان یک متدولوژی تحقیق می‌پردازیم. با نگاه به «ادبیات موجود دربارۀ مرور ادبیات»، متدولوژی و مراحل انجام این کار و همچنین ژورنال‌های علاقه‌مند به انتشار مقالات مرور ادبیات را معرفی می‌کنیم. در نهایت با نگاهی به آینده، از شرکت‌کنندگان می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهند که به نظر آن‌ها تکنولوژی‌های Generative AI مانند ChatGPT چه‌طور ممکن است فرآیند مرور ادبیات را تحت تأثیر قرار دهند؟

مخاطبین

تمامی علاقه‌مندان به پژوهش به‌ویژه در مدیریت.

سخنرانان