مهارت فردی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مهارت فردی

توضیحات مهارت فردی

مهارت فردی مهارتی است که انسان با تلاش و فراگیری اموزش سرمایه درونی خودرا شکوفا میسازد .وقتی موفق خواهی بود که فقط بخودت تکیه کنی .

سرفصل‌های مهارت فردی

مهارت فردی  با عزت نفس شروع میشود و به رشد فردی کمک  خواهد کرد وبا فراگیری مهارتهایی که توانمندی واستعدا.د درونی برای آن دردرونت وجود داشته ویا کسب میکنی اعتماد بنفست را افزایش میدهی .

ویژگی

مهاراهای فردی یکی از مهارتهای زندگی است که تلاش میشود انسان خود را با کشف گوهره وجودی و افزایش توانمندیها واستعداد و تمرین وتکرار مستقل  وبدون نیاز به دیگران اما شخصیت قوی وقدرتمندی بسازد که دربلایا و درمسیر زندگی باهیچ طوفانی از بین نرود 

مخاطبین مهارت فردی

مهارت فردی زیر مجموعه از مهارتهای لازم و ضروری زندگیست که فراگیری آن  وبرای همه سنین و درهر شغلی  کاربرد دارد و نیز باذفراگیری آن به موقعیتهای بهتری در شغل و رابطه و زندگی خواهید رسید .