گلایدر های غیر سازه ای رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
گلایدر های غیر سازه ای

بلیت‌ undefined

بلیط رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات گلایدر های غیر سازه ای

رویداد آنلاین و جذاب هوافضا

در زیر شاخه گلایدر های غیر سازه ای

سرفصل‌های گلایدر های غیر سازه ای

پرواز

اصول پرواز

انواع پرنده ها

انواع گلایدر

گلایدر های غیر سازه ای

مخاطبین گلایدر های غیر سازه ای

ویژه دانش آموزان دبیران و مربیان کودک