آسیب شناسی اطاعت:مقابله با طرحواره اطاعترویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس
آسیب شناسی اطاعت:مقابله با طرحواره اطاعت

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات آسیب شناسی اطاعت:مقابله با طرحواره اطاعت

وبینار  دانشجویی آموزشی با موضوع آسیب شناسی اطاعت:مقابله با طرحواره اطاعت با تدریس دکتر اعظم نوفرستی ،برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران