وبینار انتخاب بین نگهداری دندان یا کشیدن و ایمپلنت-دنتوکورس رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
وبینار انتخاب بین نگهداری دندان یا کشیدن و ایمپلنت-دنتوکورس

بلیت‌ undefined

بلیت
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات وبینار انتخاب بین نگهداری دندان یا کشیدن و ایمپلنت-دنتوکورس

با همکاری وبسایت اموزش دندانپزشکی دنتوکورس

مخاطبین وبینار انتخاب بین نگهداری دندان یا کشیدن و ایمپلنت-دنتوکورس

دندانپزشکان

دانشجویان دندانپزشکی