تمایز یافتگی،ضرورتی برای ازدواج موفق رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#ازدواج_موفق#مژگان_سیفی_روان_شناس#راز_ازدواج_موفق#_ضرورت_های_ازدواج_موفق
تمایز یافتگی،ضرورتی برای ازدواج موفق

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تمایز یافتگی،ضرورتی برای ازدواج موفق

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع تمایز یافتگی،ضرورتی برای ازدواج موفق ویژه دوشنبه های ازدواجی با تدریس دکتر مهرداد دشتی زوج درمانگر

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران