تعارضات زناشویی و راه پیشگیری رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#مشاوره#تعارض#تعارضات_زناشویی_و_راه_پیشگیری_از_آن#روانشاس
تعارضات زناشویی و راه پیشگیری

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تعارضات زناشویی و راه پیشگیری

تعارض زناشویی چیست؟ 

تعارض زناشویی فقط اختلاف نظر نیست، بلکه مجموعه ای از اتفاقات است که به خوبی مدیریت نشده اند و عمیقا به رابطه زناشویی آسیب وارد می کنند. همچنین تعارض زناشویی را می توان به عنوان حالت تنش یا استرس بین زوجین تعریف کرد.