رهایی از رابطه عاطفی ناسالم رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#رابطه#رابطه_عاطفی_ناسالم#رهایی_از_رابطه_عاطفی_ناسالم#روابط_ناسالم#رابطه_عاطفی#رهایی_از_روابط_ناسالم
رهایی از رابطه عاطفی ناسالم

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات رهایی از رابطه عاطفی ناسالم

آیا می‌دانستید که عاشقی و اعتیاد به ماده‌ای مخدر تأثیری یکسان در مغز شما دارند؟ 

دست کشیدن از یک رابطه، حتی اگر بدترین رابطه دنیا هم باشد، کار بسیار دشواری است . در حال بدی که بعد از آن به شما دست می‌دهد، فاکتورهای زیستی هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. بررسی‌ها نشان داده‌اند عشق و عاشقی همان بخش‌هایی را در مغز فعال می کند که در اعتیاد به ماده مخدری قوی مانند کوکائین فعال می‌شوند. اسکن مغز فردی عاشق و فردی که به کوکائین معتاد بود، نشان داده‌ است که در هر دو نفر فعالیت مرکز لذت بیشتر می‌شود و بیشتر تمرکز فعالیت‌ها بر مراکز کارکرد دوپامین است. دوپامین یک پیام‌رسان عصبی است که تأثیر مثبتی روی کنترل مراکز پاداش و لذت مغز دارد. همچنین فعالیت لوب پیشانی که مرکز شناختی مغز است هم کاهش می‌یابد. از این موضوع می‌فهمیم که عاشق شدن در عین دل‌پذیر بودن بر قدرت قضاوت ما تأثیر می‌گذارد.