وبینار بازسازی دندان های اندو شده دنتوکورس رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
وبینار بازسازی دندان های اندو شده دنتوکورس

بلیت‌ undefined

رایگان
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات وبینار بازسازی دندان های اندو شده دنتوکورس

وبینار طرح درمان دندان های اندو شده به همت دنتوکورس، اولین وبسایت جامع آموزش دندانپزشکی در ایران 

مخاطبین وبینار بازسازی دندان های اندو شده دنتوکورس

دندانپزشکان 

دانشجویان دندانپزشکی