طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی- دوره چهارم رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#منابع_انسانی#حقوق_و_دستمزد#جبران_خدمت#هی_گروپ#مرسر#شایستگی#ارزشیابی_مشاغل#تاورزواتسون
طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی- دوره چهارم

بلیت‌ undefined

بلیط دوره
بدون محدودیت زمانی
400,000 تومان
400,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی- دوره چهارم

یکی از معضلاتی که بیشتر سازمان ها با آن مواجه هستند، عدم شفافیت در نظام جبران خدمت می باشد که منجر به نارضایتی و احساس ناعدالتی در کارکنان می شود.با طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر #شایستگی، می توان انتظارات کارکنان را برآورده ساخت و در عین حال توان رقابت در بازار کار برای جذب استعدادهای مورد نیاز را داشت.

سرفصل‌های طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی- دوره چهارم

  • تعیین سطوح و رتبه شاغلین
  • آشنایی با سیاست های پرداخت
  • تعیین حقوق مبتنی بر رتبه
  • طراحی فرمول محاسبه حقوق
  • طراحی مکانیزم ارتقا و افزایش حقوق
  •  تدوین بسته های رفاهی هدفمند


مخاطبین طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی- دوره چهارم

مدیران و کارشناسان منابع انسانی