درآمد نجومی با هوش مصنوعیرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
درآمد نجومی با هوش مصنوعی

بلیت‌ undefined

همکاران فرهنگی و درآمد نجومی
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
صاحبان کسب و کارها
بدون محدودیت زمانی
10,000 تومان
10,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات درآمد نجومی با هوش مصنوعی

فقط ۱/۲٪مردم جهان بیش‌از ۵۰٪درآمد را کسب

 می کنند.

آنهایی که در برابر تغییر و آموزش مقاومت نمی‌کنند.

سقف ذهنی برای خود و دیگران تعیین نمی‌کنند.

افکار  منفی را از خود دور می‌کنند.

خود را باور دارند.

فقط اگر موافق هستی در وبینار شرکت کن.


سرفصل‌های درآمد نجومی با هوش مصنوعی

تقویت باور ذهنی

هوش مصنوعی

درآمد نجومی

پنل فروش

یادگیری

ویژگی

فقط افرادی که بخواهند ،می توانند.

مخاطبین درآمد نجومی با هوش مصنوعی

همکاران فرهنگی که باور دارند که می توانند

صاحبان کسب و کارهایی که قدرت ریسک بالا و درست دارند.