سومین دورهمی تجربه محور مدیران و طراحان محصول در مشـهدرویداد حضوری و آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مدیریت_محصول#طراحی_محصول#کارآفرینی#نوآوری#محصول#product_management#اسکرام#طراحی_سرویس#product_design#چابک
سومین دورهمی تجربه محور مدیران و طراحان محصول در مشـهد

بلیت‌ undefined

بلیت حضوری رویداد (چای و تیرامیسو 😍)
بدون محدودیت زمانی
11 باقی‌مانده
99,000 تومان
99,000 تومان
11 باقی‌مانده
بدون محدودیت زمانی
مشاهده آنلاین رویداد
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سومین دورهمی تجربه محور مدیران و طراحان محصول در مشـهد


جلسات پروداکت نینجا یک دورهمی دوستانه و صمیمی در زمینه به اشتراک گذاری تجربیات مدیران و طراحان محصول است. هدف ما از برگزاری این جلسات  ارتقای دانش بومی مدیریت و طراحی محصول بر اساس استاندارد های بین المللی است. در اینجا قراره در مورد تجربیات واقعی حرف بزنیم تا مفاهیم تئوری ! 

در هر جلسه یک یا دو نینجا ( متخصص ) خواهیم داشت که قرار است تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارد.

شرکت کنندگان در این جلسات با مفاهیم مدیریت و طراحی محصول بر اساس تجربیات واقعی آشنا می شوند و به شبکه سازی می پردازند.


ساختار برگزاری جلسات :

معرفی جلسات پروداکت نینجا ( 5 دقیقه )

آشنایی با مفهوم نقشه راه محصول (50 دقیقه) 

شبکه سازی و معرفی افراد ( 30 دقیقه )

بررسی نمونه های موفق (30 دقیقه)

سرفصل‌های سومین دورهمی تجربه محور مدیران و طراحان محصول در مشـهد

در هر جلسه به ارایه یکی از مفاهیم مدیریت و طراحی محصول در قالب مثال و تجربه نگاری خواهیم پرداخت مفاهیمی چون:

مسیر شغلی مدیر محصول

مفاهیم مرتبط با فرآیند مدیریت محصول

مفاهیم مرتبط با مهارت های نرم مدیر محصول

مفاهیم مرتبط با فرآیند طراحی سرویس و خدمت

مفاهیم مرتبط با تدوین نقشه راه محصول

مفاهیم مرتبط با استراتژی محصول

مفاهیم مرتبط با فرآیند توسعه نرم افزار

مفاهیم مرتبط با طراحی تجربه کاربری

مفاهیم مرتبط با ارتباطات تیمی

مفاهیم مرتبط با انضباط شخصی و مدیریت زمان

مفاهیم مرتبط با نیازسنجی

مفاهیم مرتبط با تست محصول

مخاطبین سومین دورهمی تجربه محور مدیران و طراحان محصول در مشـهد

مدیران محصول

طراحان محصول

مالکان محصول

طراحان سرویس

طراحان رفتار

طراحان تجربه کاربری

طراحان واسط کاربر

مدیران میانی و ارشد

شرکت های فناور

کارآفرینان و موسسین استارتاپ ها

برنامه نویسان که علاقه به تغییر مسیر شغلی دارند

اسکرام مستر مستر هایی که علاقه به تغییر مسیر شغلی دارند