بازی های روانی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روان#ذهن#بازی_های_روانی#بازی
بازی های روانی

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بازی های روانی

تعریف بازی های روانی 

نویسندگان تحلیل رفتار متقابل در مورد تعریف درستی از بازیها، بینش های گوناگونی دارند. شاید به این علت که خود اریک برن بازیها را در مراحل مختلف تفکر خویش به شکل های گوناگون تعریف نمود. در آخرین کتاب خود، تحت عنوان “بعد از سلام چه میگوئید” برن فرمول ب را بیان می کند. سپس می افزاید: «هر آنچه که با این فرمول هماهنگ باشد یک بازی است، و هر آنچه که با آن هماهنگ نباشد بازی نیست.» تعریفی از این روشن تر وجود ندارد. با این وجود در یکی از اولین کتابهای خود به نام اصول درمان های گروهی، برن بازی ها را به گونه دیگری تعریف نمود: «بازی عبارتست از یک سری روابط متقابل پنهانی به همراه یک پاسخ مساعد که معمولا به پیامدی منجر می شود که به خوبی پنهان شده است و به خوبی هم تعریف گردیده است.» شما اختلاف فاحشی را بین این دو تعریف می بینید. در آخرین تعریفش در کتاب «بعد از سلام چه میگوئید» اریک برن تغییر نقش و رفتار متقاطع را از ویژگی های اساسی یک بازی می داند در حالی که در تعریف اولیه او، چنین نیست.