سوالاتمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

سوالاتمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند

بلیت‌ undefined

سوالاتتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
وبینار با مدرک و فیلم
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سوالاتمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند

بعد از این وبینار به صلح درونی و جهانی خواهی رسید و نگرشمان نسبت به محیط اطراف دگرگون خواهد شد

سرفصل‌های سوالاتمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند

اشنایی با

ادراک

افکار

احساسات

رفتار

و قضاوت کردن

ویژگی

این رویداد تعاملی هست

مخاطبین سوالاتمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند

مخاطبین این رویداد افرادی که اهل اموزش و  تغییر هستند.