مهارت گفتگو در شرایط تنش زارویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#گفتگو#تنش#شرایط_تنش_زا#مشکلات#محاوره#گفتگو_در_شرایط_تنش_زا
مهارت گفتگو در شرایط تنش زا

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مهارت گفتگو در شرایط تنش زا

ابزار های موفقیت در یک گفتگو چیست؟ در قبال وضعیت های دشوار چگونه فکر کنیم؟ چگونه شرایطی را در خود و دیگران به وجود آوریم که گفتگوی ما با کمترین مقاومت به پیش رود؟  چگونه قانع کننده و نه پرخاشگرانه صحبت کنیم؟ چگونه گوش دهیم؟ چگونه افکار خود را تبدیل به عمل کنیم؟ هنگامی که با فردی عصبی روبه رو هستیم چه کار کنیم که او حرفش را به راحتی بزند؟