نشست آموزشی تخصصی روز جهانی ایدزرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#روز_جهانی_پیشگیری_از_ایدز
نشست آموزشی تخصصی  روز جهانی ایدز

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی
شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۸:۰۰
30,000 تومان
30,000 تومان
فعال تا یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۸:۰۰

توضیحات نشست آموزشی تخصصی روز جهانی ایدز

وبینار آموزشی تخصصی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از ایدز توسط مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفتر سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان مل متحد در ایران و پرشین آپا برگزار می گردد.

مخاطبین نشست آموزشی تخصصی روز جهانی ایدز

ویژه کارشناسان،روان شناسان،متخصصان و دانشجویان روان شناسی،مشاوره،پزشکی و پیراپزشکی