عشق از نگاه طرحواره درمانی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#عشق#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#طرحواره_درمانی#مژگان_سیفی_روان_شناس#عشق_و_طرحواره
عشق از نگاه طرحواره درمانی

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات عشق از نگاه طرحواره درمانی

وبیمار آموزشی دانشجویی با موضوع عشق از نگاه طرحواره درمانی با تدریس دکتر اعظم نوفرستی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران