مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر

بلیت‌ undefined

وبینار به همراه فیلم و مدرک
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر مهمان ما باش
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر

این روزا با توجه با مشغله ها و افزایش تلاش برای دستاور ها از معجزه برنامه ریزی و مدیریت زمان نمی توان غافل شد 

سرفصل‌های مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر

برنامه ریزی چیه

چه مواردی باید انجام داد  برای برنامه ریزی درست

برنامه ریزی چه چیزهایی نیست

مدیریت زمان چه نقشی در بهبود کیفیت زندگی ما داره

راه کار های مدیریت زمان

ویژگی

با دو مدرس این یک ساعت را بر آن شدیم که بیشتریت دستاورد را برای شما داشته باشد

مخاطبین مدیریت زمان و برنامه ریزی از منظر دیگر

افرادی که رشد و پیشرفت در زندگی آنها الویت می باشد