باید ها و نباید های مدیریت کلاسی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

آموزشی و تحصیلی

باید ها و نباید های مدیریت کلاسی

بلیت‌ undefined

وبینار باید ها و نباید های مدیریت کلاس
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
وبینار باید ها و نباید های مدیریت کلاس-copy
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات باید ها و نباید های مدیریت کلاسی

●باید ها و نباید های تعاملی 


●رئوس اصلی ارتباطی 


● شاخصه های تعاملی صحیح با اولیا


●شاخصه های بیش فعالی 


●شاخصه های اختلال خوانداری 


●شاخصه های اختلال نوشتاری و اقسام آن

سرفصل‌های باید ها و نباید های مدیریت کلاسی


◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇۰◇🔹️🔸️ در صدد توانمند سازی آموزگاران جهت آگاهی سازی آموزشی آموزگاران برگزار می شود:⬛◻◾کارگاه آموزشی توانمندسازی معلمان ( کرسی باید ها و نباید های مدیریتی کلاسی )


◇برخی سرفصل های طرح◇


 

●باید ها و نباید های تعاملی 

●رئوس اصلی ارتباطی 

● شاخصه های تعاملی صحیح با اولیا

●شاخصه های بیش فعالی 

●شاخصه های اختلال خوانداری 

●شاخصه های اختلال نوشتاری و اقسام آن

▪️◼مخاطبان کارگاه:


•دانشجو معلمان

• نو معلمان 

•آموزگاران و سایر علاقمندان


🕗 زمان برگزاری :


🕗 چهارشنبه 🔸️۱۴۰۲/۶/۲۲🔹️ساعت :👤📘مدرسین کارگاه :


▪︎یاسر درتاج 

استاد دانشگاه فرهنگيان 


▪️ سمیه ناظریان 

آموزگار 

دانشجوی ارشد روانشناسی 

سرگروه اختلالات یادگیری 


▪︎فاطمه تنها 

آموزگار

دانشجوی ارشد برنامه ریزی 


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ویژگی

وبینار رایگان توانمند سازی معلمان با هدف آگاهی بخشی هر چه بیشتر دذ زمینه مدیریت کلاسی 

مخاطبین باید ها و نباید های مدیریت کلاسی

معلمان ،دانشجو معلمان، مدیر آموزگاران و دانشجویان علوم تربیتی و تمام علاقه مندان به حوزه آموزش و پرورش