اصول اجرایی مدیریت عملکرد رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#کارآفرینی#مدیریت#منابع_انسانی#وبینار#تاپلیکنت#مدیریت_عملکرد#عملکرد#ارزیابی_عملکرد
اصول اجرایی مدیریت عملکرد

بلیت‌ undefined

بلیت مخصوص شرکت در دوره
بدون محدودیت زمانی
410,000 تومان
410,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
خریداری محتوای دوره
بدون محدودیت زمانی
250,000 تومان
250,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات اصول اجرایی مدیریت عملکرد

در وبینار اصول اجرایی مدیریت عملکرد کارکنان، ابتدا به تعاریف و ضرورت پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان خواهیم پرداخت و سپس فرایند هدفگذاری در مدیریت عملکرد کارکنان، استخراج و توافق بر روی اهداف عملکرد و معیارهای رفتاری را مورد بررسی قرار می دهیم. و در پایان، چالش های پیاده سازی مدیریت عملکرد و برخی راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با این چالش ها را بررسی خواهیم کرد. این کارگاه به صورت آنلاین برگزار می شود و برای شما که به دنبال ارتقای دانش خود در این زمینه هستید، فرصتی عالی محسوب میشود. امیدوارم این کارگاه برای شما مفید واقع شود. در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، با ما در ارتباط باشید.

سرفصل‌های اصول اجرایی مدیریت عملکرد

  • تعاریف و ضرورت پیاده سازي مدیریت عملکرد کارکنان
  •  ارزیابی آمادگی سازمان جهت اجرا فرایند هدفگذاري در مدیریت عملکرد کارکنان: استخراج و توافق بر روي اهداف عملکرد و معیارهاي رفتاري
  •  مروری بر چارچوب مربی گري توسط مدیران در طول دوره مدیریت عملکرد مستمر
  •  ارزیابی عملکرد و شایستگی ها : فرم هاي ارزیابی، تعیین مقیاسهاي ارزیابی ها، کالیبرسیون ارزیابی ها 
  • مروری بر فرایند بازخورد و اقدامات تشویقی: جلسات بازخورد، نحوه اتصال نتایج ارزیابی به سیستم هاي انگیزشی و برنامه توسعه ، قدردانی 
  • مروری بر توانمندسازي مدیران در ابعاد رفتار سازمانی در پیاده سازي مدیریت عملکرد (کلیدي ترین عامل موفقیت در اجرا) 
  • مروری بر چالش هاي پیاده سازي مدیریت عملکرد و برخی راهکارهاي پیشنهادی ​