کلاس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانشرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
کلاس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانش

بلیت‌ undefined

کلاس آنلاین درس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانش
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
کلاس آنلاین ادبیات فارسی پایه ۱۲
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کلاس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانش

این کلاس در تاریخ ۱۴ آذر۱۴۰۲ به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی مدارس برگزار می گردد

سرفصل‌های کلاس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانش

این کلاس در تاریخ ۱۴ آذر۱۴۰۲ به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی مدارس برگزار می گردد

ویژگی

این کلاس در تاریخ ۱۴ آذر۱۴۰۲ به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی مدارس برگزار می گردد

مخاطبین کلاس ادبیات فارسی پایه ۱۲ کاردانش

این کلاس در تاریخ ۱۴ آذر۱۴۰۲ به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی مدارس برگزار می گردد