قضاوت سازنده و غیر سازنده در روابط بین فردیرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#وبینار_آموزشی#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#روابط_بین_فردی#قضاوت_سازنده
قضاوت سازنده و غیر سازنده در روابط بین فردی

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات قضاوت سازنده و غیر سازنده در روابط بین فردی

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع قضاوت سازنده و غیر سازنده در روابط بین فردی با تدریس دکتر حسن عبداله زاده،روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران