کشف رسالت فردی سری دومرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#تفکر_استراتژیک#تدوین_مسیر#رسالت_فردی
کشف رسالت فردی سری دوم

بلیت‌ undefined

بلیط وبینار
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کشف رسالت فردی سری دوم

در این جلسات شما عمیقا با معنای زندگی تان روبرو میشوید

و قدمهای اساسیِ ضروری در این مسیر را برمیدارید


هرگز این رویداد را فراموش نخواهید کرد