نوبت سکوت ما و حرف زدن خدا ! رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

هشتگ‌ها
#سکوت_ما_و_حرف_زدن_خدا
نوبت سکوت ما و حرف زدن خدا !

بلیت‌ undefined

بلیت رایگان شرکت در وبینار نوبت سکوت ما و حرف زدن خدا
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نوبت سکوت ما و حرف زدن خدا !

قسمت دوم از مجموعه وبینار های سکوت ما و حرف زدن خدا